Zapraszamy do zapoznania się z artykułami utworzonymi przy udziale przedstawicieli naszej firmy, zamieszczonymi w czasopismach branżowych.

Dzięki ścisłej współpracy przy prowadzonych badaniach z naukowcami z Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Poznańskiej, dział będzie uzupełniany systematycznie o nowe artykuły.