zdjecie_karieraW związku z dynamicznym rozwojem i chęcią zwiększenia zatrudnienia, poszukujemy pracowników na stanowiska:

 • Kierownik robót
 • Brygadzista prac posadzkarskich
 • Betoniarz – posadzkarz
 • Zbrojarz

Zgłoszenia zawierające cv prosimy wysyłać na adres email biuro@palgaz.com.pl lub pocztą na adres:

PAL-GAZ Palacz sp. z o.o. sp. k
Przyłęk 25A
64-300 Nowy Tomyśl

 

W przypadku, gdy w dokumentach aplikacyjnych, w tym w CV, udostępnia nam Pani/Pan dane dodatkowe (w tym wizerunek utrwalony na zdjęciu) w stosunku do danych wskazanych w art. 22 (1) Kodeksu Pracy (tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku) w zakresie wykraczającym poza dane wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy przez PAL-GAZ Palacz Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Nowym Tomyślu, Przyłęk 25A, 64-300 Nowy Tomyśl („PAL-GAZ„) zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez PAL-GAZ w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Jeżeli Pani/Pan chce, żeby po zakończonej rekrutacji dokumenty aplikacyjne zostały zachowane przez nas i wykorzystywane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w PAL-GAZ, prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku) zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez PAL-GAZ Palacz Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Nowym Tomyślu, Przyłęk 25A, 64-300 Nowy Tomyśl przez okres 12 miesięcy po zakończonej rekrutacji, na potrzeby której dane zostały przekazane, w celu uczestniczenia w kolejnych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez PAL-GAZ Palacz Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Nowym Tomyślu, Przyłęk 25A, 64-300 Nowy Tomyśl.”

Dokumenty będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Następnie zwrócimy się z pytaniem, czy życzy sobie Pani/Pan dalszego uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PAL-GAZ, a jeżeli nie, trwale je usuniemy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (DZ. Urz. UE L 119/1 z dn. 04.05.2016 r.), (dalej jako: “RODO“) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAL-GAZ Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Nowym Tomyślu, Przyłęk 25A, 64-300 Nowy Tomyśl, KRS 0000474993, NIP: 7881750620, REGON: 639527445; dane kontaktowe: [tel. 61 44 23 212, email: biuro@palgaz.com.pl] (“PAL-GAZ“);

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w PAL-GAZ na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO oraz art. 6 ust. 1 pkt b RODO w zw. z art. 22(1) Kodeksu pracy;

 1. PAL-GAZ na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO w zw. z art. art. 22 (1) Kodeksu pracy może przetwarzać następujące Pani/Pana kategorie danych osobowych w celu określonym w pkt 2 powyżej:

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • data urodzenia,

 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),

 • dane dotyczące wykształcenia (np. tytuły naukowe, informacje o ukończonych szkoleniach, znajomości języków obcych),

 • dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (np. nazwy poprzednich zakładów pracy, poziom stanowiska, zakres zadań),

 1. w przypadku udzielenia PAL-GAZ odrębnej zgody, PAL-GAZ na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO może przetwarzać następujące Pani/Pana kategorie danych osobowych w celu określonym w pkt 2 powyżej:

 • wizerunek,

 • inne dobrowolnie podane dane przez kandydata,

 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby uczestniczące i upoważnione przez PAL-GAZ w procesie rekrutacji;

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres maksymalnie 12 miesięcy;

 1. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. podanie przez Pana/Panią danych osobowych wskazanych w pkt 3 jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymienionych w pkt 3 powyżej będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji;

 1. na podstawie przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych nie będą podejmowane żadne decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują wobec Pana/Pani skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływają;

 1. szczegółowe informacje o ochronie Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności znajdującej się na stronie internetowej: [https://palgaz.com.pl/pl/polityka_prywatności/].