PAL-GAZ Palacz sp. z o.o. sp. k.  to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z dużym kapitałem zakładowym oraz nowoczesnym zapleczem sprzętowym, bazującym na najnowszych technologiach, prowadzące działalność na terenie całego kraju. Początki działalności sięgają roku 1970, kiedy to powstała firma Pal-Gaz, pierwotnie oferująca wykonywanie sieci wodnokanalizacyjnych
i instalacji co. Nazwa Pal-Gaz powstała z połączenia pierwszych liter imion i nazwiska założycieli firmy.

Na początku lat 90-tych, po przekształceniu firmy, ze względu na duży popyt, poszerzono zakres działalności o wykonawstwo posadzek przemysłowych.

 

Aktualnie, bazując na wieloletnim doświadczeniu, wykonujemy posadzki przemysłowe o różnych rozwiązaniach technicznych w zależności od przeznaczenia i wymagań Inwestorów:

 • posadzki magazynów, hal produkcyjnych, hal logistycznych, hal sprzedaży oraz garaży, galerii handlowych, nawierzchni dróg i placów składowych itp.;
 • posadzki spoinowe i bezspoinowe (beznacięciowe w polach max 50,0 x 50,0 m);posadzki zbrojone włóknem rozproszonym (stalowym bądź alternatywnym) lub zbrojeniem tradycyjnym (matami z siatek stalowych lub prętami);
 • posadzki układane przy pomocy układarek laserowych SOMERO (S-160 i SXP) oraz SOMERO Copperhead and PowerRake (przystosowanych do wykonywania posadzek niedostępnych dla układarek samojezdnych np. w niewielkich pomieszczeniach, posadzki na stropach, posadzki zbrojone tradycyjnie prętami lub siatkami w matach);
 • posadzki betonowe utwardzane metodą maszynowego nanoszenia proszkowego z wykorzystaniem siewnika samojezdnego SOMERO STS-132;
 • posadzki zacierane mechanicznie (z utwardzeniem powierzchniowym w różnych technologiach i systemach, bądź zacieranych pod inne wykładziny);
 • posadzki z żywic o wymaganych właściwościach;
 • podbudowy betonowe i stabilizowane cementem;
 • przygotowanie kompletnych Opracowań Technicznych posadzek (obliczenia statyczne, sprawdzone rozwiązania, komplet rysunków, dokumentacja podpisana przez projektantów);
 • w standardzie: wytyczne czyszczenia i konserwacji posadzek przemysłowych.

 

Nasza firma zrealizowała projekt inwestycyjny pt. „Wprowadzenie nowych technologii produkcji oraz usług szlifowania i polerowania posadzek przemysłowych poprzez inwestycję w innowacyjne maszyny” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I „Konkurencyjność Przedsiębiorstw” Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MŚP. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki realizacji projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nasza firma wprowadziła do swojej oferty nowe oraz udoskonalone pod względem technologicznym produkty i usługi:

 1. Wykonywanie posadzek szlifowanych i polerowanych w technologii HTC Superfloor.
 2. Usuwanie z posadzek zanieczyszczeń typu: mleczko betonowe, nadmiar betonu, stare powłoki żywiczne, resztki klejów farb, lakierów i innych.
 3. Wyrównywanie posadzek betonowych.
 4. Przygotowanie podkładu betonowego do położenia powłok żywicznych do grubości 5 mm.
 5. Nowoczesne utwardzanie posadzek betonowych metodą maszynowego nanoszenia proszkowego.
 6. Produkcja posadzek z domieszkami kruszywa i/lub pigmentu.