• Na wykonane przez nas prace udzielamy gwarancji. Dział serwisowy naszej firmy udziela wskazówek dotyczących eksploatacji oraz konserwacji posadzki, a także, w przypadku powstania usterek eksploatacyjnych, opracowuje technologie oraz dokonuje naprawy.
  • Współpraca z naszą firmą nie kończy się w momencie wygaśnięcia gwarancji. Użytkownik posadzki ma możliwość kontaktu z pracownikami naszej firmy również po upływie terminu gwarancji.